W związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych, powodującym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, spowodowanym zanieczyszczeniem rzeki Odry, w następstwie którego może nastąpić potencjalne dalsze zanieczyszczenie wody w kąpielisku zlokalizowanym nad Zalewem Szczecińskim w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15, które jest zasilane wodami pochodzącymi z rzeki Odry zostaje wprowadzony zakaz kąpieli od dnia 12.08.2022 do dnia 18.08.2022 r.