Niniejsza informacja służy powiadomieniu Cię o Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu, oraz o Twoich uprawnieniach z tym związanych.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach, ul. Siedlecka 2b, Police. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować za pośrednictwem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Jakie dane są przetwarzane?

  Twój wizerunek nagrany przez nasze kamery monitoringu znajdujące się na terenach obiektów administratora.

 3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych?

  Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO*, oraz polskim prawem ochrony danych w ramach wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym) oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz ochrony mienia administratora (zgodnie z art. 22(2) Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prowadzimy monitoring na naszym terenie by zapewnić bezpieczeństwo osób i

  mienia.

 4. Kto otrzymuje moje dane?

  Nagrania możemy przekazać zakładom ubezpieczeń, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym oraz Policji.

 5. Jak długo przechowujecie nagrania?

  Nie dłużej niż 3 miesiące od nagrania. Jeżeli jednak konkretne nagranie obejmie zdarzenie, które wymaga podjęcia dalszych kroków, np. w celu zabezpieczenia dowodów, to nagranie będzie przetwarzane aż ustanie cel przetwarzania.

  • 1)  prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość;

  • 2)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • 3)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • 4)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • 5)  prawo do usunięcia danych osobowych;

  • 6)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

  • 7)  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony

   Jakie mam uprawnienia?

   Osobie, której dane dotyczą, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje: Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)