Miejska Przystań Żeglarska przy ul. Marii Konopnickiej 12 w Policach jest obiektem rekreacyjnym, przeznaczonym szczególnie dla małych jachtów oraz motorówek. Dysponuje  pomostami, przy których znajdują się miejsca postojowe dla łodzi do 8 m długości. Obiekt gwarantuje dostęp do energii elektrycznej i wody. Ponadto obszar przystani obejmuje ogrodzony teren na którym znajduje się m.in. wiata ze stołem biesiadnym i kręgiem na ognisko, sala dydaktyczna, pawilon socjalno – biurowy z pełnym węzłem sanitarnym. W okresie letnim funkcjonuje wypożyczalnia kajaków.

 

Cennik obowiązujący w 2023 roku.


Adres ul. Marii Konopnickiej 12, Police, 72-010

E-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon Kontaktowy

tel. 693 060 577
tel. 693 060 168
tel. 91 3175479

Zachęcamy do korzystania z naszej wypożyczalni kajaków !!!

Dla tych, którzy lubią aktywnie wypoczywać nad wodą, OSiR Police poleca wypożyczalnię kajaków. Wypożyczalnia usytuowana jest na terenie Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Marii Konopnickiej 12.

 

Wypożyczalnia  w OKRESIE LETNIM czynna jest w godzinach:

 

ŚRODA                    14:00 - 18:00      (czerwiec, lipiec, sierpień)

CZWARTEK             14:00 - 18:00      (czerwiec, lipiec, sierpień)

PIĄTEK                    14:00 - 18:00      (czerwiec, lipiec, sierpień)

SOBOTA                  10:00 - 18:00      (czerwiec, lipiec, sierpień)

NIEDZIELA              10:00 - 18:00      (czerwiec, lipiec, sierpień)

 

CENNIK

WYPOŻYCZENIA KAJAKÓW WRAZ ZE SPRZĘTEM:

30,00 zł – max do 4 godzin


KONTAKT
 z wypożyczalnią pod numerem
tel.
693 060 577

W razie złych warunków atmosferycznych (deszcz, bardzo silny wiatr) wypożyczalnia NIE BĘDZIE otwarta.

 

Regulamin wypożyczania kajaków
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty,
  paszport, prawo jazdy). Wypożyczającym może być jedynie osoba pełnoletnia.
 3. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.
 4. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą obsługiwane.
 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, która zawiera informację o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w oświadczenia za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne i wiosła, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich
  przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Sprzęt zwracany do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu, w którym został wypożyczony.
 9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Ośrodkiem Sportu
  i Rekreacji w Policach.
 10. Za niezwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 10 zł za 15 min zwłoki w stosunku do początkowego czasu wypożyczenia sprzętu.
 11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 12. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 13. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach OSiR.
 15. Osoby naruszające regulamin wypożyczania kajaków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach oraz służb do tego uprawnionych.
 17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Za przedziurawienie w zależności od wielkości uszkodzenia od 50 zł do 1000 zł.
 18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie.
  W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach.

 

Administrator