INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  NA WOLNE STANOWISKO PRACY W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W POLICACH

Główny księgowy

 Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Aneta Piekarek.

Uzasadnienie

Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Aneta Piekarek posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór .