Dyrekcja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, jednostka budżetowa Gminy Police informuje że decyzją rządu w związku z wprowadzeniem trzeciego etapu odmrażania gospodarki od 18 maja na udostępnionych obiektach infrastruktury sportowej o charakterze otwartym m.in.:

• Stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne)
• boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orlik)

Zostaną zwiększone limity osób korzystających z infrastruktury o charakterze otwartym:

• na obiekcie ( np. orlik) będzie mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów
• w przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów

Jednocześnie będzie możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać 16 osób + 3 trenerów. Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-metrową strefę buforową.

Nadal przestrzegamy poniższych zasad:

• zachowanie dystansu społecznego
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy)
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt* harmonogram zajęć)
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)
• dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego

Hala i przylegające pomieszczenia sportowe są wyłączone z użytku do czasu przygotowania pomieszczeń- tzn. zakupu urządzeń do dezynfekcji i ozonowania.

W związku z tym zwraca się szczególną uwagę opiekunom/trenerom grup młodzieżowych aby dopilnowali przestrzegania ww. zasad.