Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-05.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, ani audiodeskrypcji. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lucyna Pacholik, adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nr telefonu (91) 455 45 78

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać do Pani Kamili Zawadzkiej nr tel. (91) 43 118 23 pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Obiektów Sportowych w Policach, ul. Siedlecka 2b, 72-010 Police

Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynku wolne od barier poziomych( komunikacja pozioma , korytarze na jednym poziomie) natomiast istnieją bariery pionowe- schody ( brak windy). Brak automatycznie otwieranych drzwi. Przed budynkiem wyznaczone są dwa stanowiska postojowe przeznaczone dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można bez ograniczeń wejść z psem asystującym i przewodnikiem. W budynku na parterze jest jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych , nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku . Nie ma także możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób- oznaczenie dróg ewakuacyjnych. Przy wejściu do budynku możliwość uzyskania informacji w portierni. Zapewnienie komunikacji z ośrodkiem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika portierni o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową.

Kompleks Sportowo- Rekreacyjny w Policach - budynek przy ul. Piaskowej 97, 72-010 Police

Budynek bez barier poziomych typu progi, schody, z toaletą dla niepełnosprawnych na parterze, windą i oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i dwoma oznaczonymi miejscami parkingowymi. Brak automatycznie otwieranych drzwi. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można bez ograniczeń wejść z psem asystującym i przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, nie ma też oznakowania ruchu na poziomie posadzki, ani komunikatorów świetlnych i głosowych. Nie ma także możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego.

Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji ul. Leśna 15, 72-020 Trzebież

Przestrzenie komunikacyjne wewnątrz budynków z barierami poziomymi ( progi, schody).Brak stanowisk postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można bez ograniczeń wejść z psem asystującym i przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, nie ma też oznakowania ruchu na poziomie posadzki, ani komunikatorów świetlnych i głosowych. Nie ma także możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego.

Kompleks Rekreacyjno-Plażowy ul. Spacerowa 15 , 72-020 Trzebież

Przestrzenie komunikacyjne bez barier , 2 toalety dla niepełnosprawnych i dwa oznaczone miejsca parkingowe. W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, nie ma też oznakowania ruchu na poziomie posadzki, ani komunikatorów świetlnych i głosowych. Nie ma także możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego.

Miejska Przystań Żeglarska ul. M. Konopnickiej

Przestrzenie komunikacyjne bez barier typu schody, progi, 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych, brak oznaczonych miejsc parkingowych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, nie ma oznaczeń naściennych informacyjnych ikonograficznych wypukłych i kontrastowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, nie ma też oznakowania ruchu na poziomie posadzki, ani komunikatorów świetlnych i głosowych. Nie ma także możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Ośrodek Sportu i Rekreacji nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego